Synthese van studiedag ‘Eerste Hulp bij Schenkingen’

Op 7 november 2019 vond er in het Art Center Hugo Voeten de studiedag ‘Eerste Hulp bij Schenkingen van Collecties en Verzamelingen’ plaats.

Meester Oliver Lenaerts sprak er over de juridische context van schenkingen en illustreerde dit met getuigenissen en voorbeeldcases.

Wie er toen niet bij kon zijn of graag alle info nog eens naleest, kan het synthesedocument Juridische risico’s bij schenkingen – do and don’ts downloaden.

2020-06-05T14:19:15+02:00