Financieel 2019-10-18T10:12:27+00:00

Financiële ondersteuning

Je kan zowel voor erfgoedprojecten als voor periodieke erfgoedpublicaties financiële ondersteuning bekomen. Ook voor Erfgoeddag en Nacht van het Kempens Erfgoed bieden een onkostenvergoeding.

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanvraag en evaluatie van subsidies. Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij onze erfgoedconsulente Elke.

Erfgoedprojecten

De aanvragen voor een erfgoedproject dien je ten laatste in op 15 februari van het aanvraagjaar.

Powerpoint: projectsubsidies Kempens Karakter

In deze powerpoint lees je meer over de procedure van een aanvraag.

Subsidiereglement erfgoedprojecten

Hier lees je nog eens alle regels en richtlijnen na.

Subsidieaanvraag: invulformulier

Wil je een aanvraag indienen? Bovenstaand formulier dien je in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

Evaluatieformulier 

Dit zijn de criteria die we hanteren om een aanvraag te evalueren.

Periodieke erfgoedpublicaties

De aanvragen voor een periodieke erfgoedpublicatie  dien je in ten laatste op 15 oktober. Je vraagt dan een subsidie aan voor de periodieken (jaarboek en/of tijdschrift) die verschenen zijn tussen 15 oktober van het voorgaande jaar en 15 oktober van het lopende jaar. Bijvoorbeeld: Een subsidieaanvraag voor een jaarboek met titel ‘Jaarboek 2016’ dat uitkomt in november 2016, dient u in tegen 15 oktober 2017. Kwam dezelfde titel uit in augustus 2016, dan valt de deadline voor de aanvraag op 15 oktober 2016.

 Subsidiereglement voor periodieke publicaties

Hier lees je alle regels en richtlijnen na voor de aanvraag van een subsidie.

Formulier subsidieaanvraag voor periodieke publicaties

Wil je een aanvraag indienen? Bovenstaand formulier dien je in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

Nacht van het Kempens Erfgoed en Erfgoeddag

De Erfgoedcel zorgt ook voor een tegemoetkoming voor deelnemers van Nacht van het Kempens Erfgoed of Erfgoeddag. Hiervoor komen enkel inhoudelijke kosten voor in aanmerking, gelinkt aan het evenement.

Onkostennota

Na afloop van de activiteit vul je deze onkostennota in. Ook de kostenbewijzen (facturen, ticketjes) dien je aan ons te bezorgen.
Enkel inhoudelijke kosten, die noodzakelijk waren om het evenement te realiseren, komen in aanmerking. Voor meer info kan je terecht bij Lieve of Charlotte.

Vermelding logo Kempens Karakter

Heb je van ons projectsubsidies ontvangen, dan zien we graag ons logo verschijnen in je brochures, flyers en andere (online) communicatie.
Op deze pagina kan je eenvoudig de logo’s downloaden in verschillende formate.
Heb je een andere bestandsindeling nodig? Stuur dan een mailtje naar  [email protected]