Financieel 2020-02-20T21:31:19+01:00

Financiële ondersteuning

Bij de Erfgoedcel kan je jaarlijks een subsidie aanvragen voor een erfgoedproject of een periodieke publicatie. Daarnaast kan je een onkostennota indienen als je een activiteit organiseerde voor Erfgoeddag of Nacht van het Kempens Erfgoed

Op deze pagina vind je de voorwaarden, instructies en de nodige formulieren.

❗ Let op, je kan per project slechts 1 aanvraag indienen. De combinatie van onkostennota’s en projectsubsidies is niet mogelijk.

Subsidie voor een erfgoedproject

Voorwaarden

 • het project vindt plaats binnen de regio van Kempens Karakter (Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte, Vorselaar)
 • het project heeft een duidelijke link met cultureel erfgoed zoals archieven, boeken, collecties, verhalen, liederen, tradities
 • het project heeft een duidelijk begin en einde
 • het project is eenmalig (en wordt dus niet jaarlijks herhaald)
 • het project heeft geen louter commercieel doel
 • het maximale bedrag dat je per project kan aanvragen is 2500 euro

Enkele voorbeelden van een geschikt project: inventarisatie, digitalisatie, restauratie, wandeling, rondleiding, expo, tentoonstelling…

Instructies

 • lees het subsidiereglement en evaluatieformulier goed door
 • vul de subsidieaanvraag in (hiernaast bijgevoegd)
 • dien de subsidieaanvraag in via mail of post voor 15 februari van het aanvraagjaar

❗ Je kan per project slechts 1 aanvraag indienen. De combinatie van onkostennota’s en projectsubsidies is niet mogelijk.

Belangrijke formulieren

📑 Powerpoint: projectsubsidies Kempens Karakter: In deze powerpoint lees je meer over de procedure van een aanvraag.

📑 Subsidiereglement erfgoedprojecten: Hier lees je nog eens alle regels en richtlijnen na.

📑 Subsidieaanvraag erfgoedproject: invulformulier Dit formulier dien je in te vullen en aan ons terug te bezorgen via mail of post.

📑 Evaluatieformulier erfgoedprojecten Dit zijn de criteria die we hanteren om een aanvraag te evalueren. Hou er rekening mee bij het invullen van de subsidieaanvraag.

Contact

[email protected]  – 014 21 39 00

Subsidie voor een periodieke erfgoedpublicatie

Voorwaarden

 • de publicatie wordt uitgegeven binnen de regio van Kempens Karakter (Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte, Vorselaar)
 • De aanvrager is een organisatie met een rechtspersoonlijkheid of een feitelijke vereniging, zonder commercieel oogmerk
 • de inhoud van de publicatie heeft een duidelijke link met cultureel erfgoed binnen de regio van Kempens Karakter (bv. heemkunde,familiekunde, volkskunde, lokale of regionale geschiedenis, industriële archeologie…)
 • de publicatie is periodiek, dwz een tijdschrift of jaarboek
 • op de publicatie moet het logo van Kempens Karakter worden vermeld

Instructies

❗ Je vraagt een subsidie aan voor de periodieken die verschenen zijn tussen 15 oktober van het voorgaande jaar en 15 oktober van het lopende jaar.

❗ Je kan per project slechts 1 aanvraag indienen. De combinatie van onkostennota’s en projectsubsidies is niet mogelijk.

Belangrijke formulieren

📑 Subsidiereglement voor periodieke publicaties: Regels en richtlijnen voor de aanvraag van een subsidie.

📑 Formulier subsidieaanvraag voor periodieke publicaties: Dit formulier dien je in te vullen en aan ons terug te bezorgen voor 15 oktober.

Contact

[email protected]  – 014 21 39 00

Onkostennota voor Nacht van het Kempens Erfgoed en Erfgoeddag

Voorwaarden

 • Enkel inhoudelijke kosten, die noodzakelijk waren om het evenement te realiseren, komen in aanmerking.
  bv.: de vergoeding van een spreker. Kosten voor drank en eten komen niet in aanmerking.
 • Op alle posters, flyers, webpagina’s over de activiteit moet het logo van Kempens Karakter vermeld staan

Instructies

❗ Je kan per project slechts 1 aanvraag indienen. De combinatie van onkostennota’s en projectsubsidies is niet mogelijk.

Belangrijke formulieren

📑  Onkostennota 

Contact

[email protected]  – 014 38 87 42

Logo Kempens Karakter en Vlaamse Overheid

Heb je van ons projectsubsidies ontvangen? Dan zien we graag het logo van Kempens Karakter en van de Vlaamse Overheid verschijnen in je brochures, flyers en andere (online) communicatie.
Op deze pagina kan je eenvoudig de logo’s downloaden in verschillende formaten.

Heb je een andere bestandsindeling nodig? Stuur dan een mailtje naar  [email protected]