Inhoudelijk 2020-04-14T15:12:02+02:00

Inhoudelijke ondersteuning

De erfgoedcel verleent erfgoedzorgers in de regio inhoudelijke ondersteuning. Heb je vragen over de bewaring of digitalisering van je collectie? Of wil je als vereniging aan de slag met je archief? Dan kunnen wij je verder helpen.

Wie zijn erfgoedzorgers?

Dat zijn organisaties of particulieren zijn die:

(c) Mercurius
(c) Mercurius
 • structureel met erfgoed bezig zijn
  bv. een werkgroep die wekelijks historische kranten digitaliseert
 • projectmatig met erfgoed bezig zijn
  bv. een sportclub die een expo organiseert over haar 50-jarig bestaan
 • erfgoed beheren
  bv. een toneelvereniging die een archief beheert

Hoe kunnen we je helpen?

Om erfgoedzorgers zo goed mogelijk inhoudelijk te ondersteunen onderneemt de erfgoedcel de volgende acties:

 • advies op maat rond een bepaalde collectie
 • organisatie van vormingsmomenten rond een bepaald thema
  bv. conservatie, mondelinge getuigenissen…
 • ontwikkeling van de erfgoedbank www.kempenserfgoed.be.
  • Deze database is een belangrijk werkinstrument in het behoud, beheer en de ontsluiting van het regionale erfgoed.
   Je vindt er oude foto’s, filmpjes en geluidsopnames voorzien van identificatiegegevens en een beschrijving.

Neem contact op

Ben je op zoek naar inhoudelijke ondersteuning bij jouw (erfgoed)project? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Enkele voorbeelden:

Stadsmuseum Lier:

In 2013 organiseerden de stad Lier en de erfgoedcel een strategisch denktraject rond de toekomst van het stedelijk erfgoedbeleid in het algemeen en de stedelijke musea in het bijzonder. De omvorming van de bestaande stedelijke musea tot een dynamisch stadsmuseum was één van de belangrijkste conclusies. Het vernieuwde museum vertelt het verhaal van de stad en is de motor voor het bredere lokale erfgoedbeleid. De stad vertrok vanuit een participatief museumconcept met oog voor specifieke doelgroepen. De erfgoedcel Kempens Karakter speelde een actieve rol in de totstandkoming en werking van dit museum en het bredere stedelijke erfgoedbeleid. De opening van het vernieuwde museum vond plaats in het najaar van 2018.

Heemkring Sandelyn:

Kempens Karakter begeleidt de heemkring al enkele jaren bij het inventariseren, verpakken en digitaliseren/fotograferen van de collectie. Samen met het gemeentebestuur van Herenthout en de heemkring werkt de erfgoedcel ook aan een toekomstvisie voor de bewaring en de publieke ontsluiting ervan. Kempens Karakter wil de komende jaren verder investeren in de verbetering van de bewaaromstandigheden, de inventarisatie en de publieke ontsluiting van de collectie.

Enkele zalfpotten en vijzels uit de collectie.

Begijnhofmuseum Herentals: De erfgoedcel begeleidt al enkele jaren het Begijnhofmuseum van Herentals bij het inventariseren van de collectie, het restaureren van de collectie, het ontwikkelen van een toekomstvisie, het opstarten van een vrijwilligerswerking en het herbekijken van de museale opstelling. Dit traject leidde op 23 april 2016 tot de heropening van het museum en de opstart van een vernieuwde publiekswerking.