Inhoudelijk 2019-04-12T13:07:10+02:00

Inhoudelijke ondersteuning

De erfgoedcel verleent erfgoedzorgers in de regio inhoudelijke ondersteuning. Erfgoedzorgers kunnen organisaties of particulieren zijn die

•    structureel of projectmatig met erfgoed bezig zijn
•    niet rond erfgoed werken, maar wel erfgoed beheren (bv. een toneelvereniging of een sportclub beschikt over een archief)

Om die erfgoedzorgers zo adequaat mogelijk inhoudelijk te ondersteunen onderneemt de erfgoedcel acties op verschillende niveaus:

•    advies op maat rond een collectie of aan een organisatie
•    organisatie van vorming rond een bepaald thema (bv. conservatie, mondelinge getuigenissen …)
•    ontwikkeling van de erfgoedbank www.kempenserfgoed.be.  Deze database is een belangrijk werkinstrument in functie van het behoud en beheer en van de ontsluiting van het regionale erfgoed: oude foto’s, filmpjes, geluidsopnames enz. worden er opgeslagen en voorzien van identificatiegegevens en een beschrijving.

Ben je op zoek naar inhoudelijke ondersteuning bij jouw (erfgoed)project? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Enkele voorbeelden:

Begijnhofmuseum Herentals:
De erfgoedcel begeleidt al enkele jaren het Begijnhofmuseum van Herentals bij het inventariseren van de collectie, het restaureren van de collectie, het ontwikkelen van een toekomstvisie, het opstarten van een vrijwilligerswerking en het herbekijken van de museale opstelling. Dit traject leidde op 23 april 2016 tot de heropening van het museum en de opstart van een vernieuwde publiekswerking.

Stadsmuseum Lier:
In 2013 organiseerden de stad Lier en de erfgoedcel een strategisch denktraject rond de toekomst van het stedelijk erfgoedbeleid in het algemeen en de stedelijke musea in het bijzonder. De omvorming van de bestaande stedelijke musea tot een dynamisch stadsmuseum was één van de belangrijkste conclusies. Het vernieuwde museum vertelt het verhaal van de stad en is de motor voor het bredere lokale erfgoedbeleid. De stad vertrok vanuit een participatief museumconcept met oog voor specifieke doelgroepen. De erfgoedcel Kempens Karakter speelde een actieve rol in de totstandkoming en werking van dit museum en het bredere stedelijke erfgoedbeleid. De opening van het vernieuwde museum vond plaats in het najaar van 2018.

Heemkring Sandelyn:
Kempens Karakter begeleidt de heemkring al enkele jaren bij het inventariseren, verpakken en digitaliseren/fotograferen van de collectie. Samen met het gemeentebestuur van Herenthout en de heemkring werkt de erfgoedcel ook aan een toekomstvisie voor de bewaring en de publieke ontsluiting ervan. Kempens Karakter wil de komende jaren verder investeren in de verbetering van de bewaaromstandigheden, de inventarisatie en de publieke ontsluiting van de collectie.

Heemkring Het Molenijzer en Deposeum voor Lingerie en Ondergoed:
In 2016 vierde Putte 50 jaar Heemkring Het Molenijzer, 30 jaar Heemmuseum Het Molenijzer en 10 jaar Lingerie- en Ondergoedmuseum. Bij die gelegenheid gaf Kempens Karakter de museale werking van beide musea een extra impuls.