Feestelijke receptie sluit Cursus Landschapsgids af!

Door en voor landschapsliefhebbers

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw en IOED Land van Nete en Aa stippelden samen een boeiende en interactieve cursus uit over het landschap van de Kempense Heuvelrug. De grote interesse in deze cursus bewijst nogmaals dat de heuvelrug een grote aantrekkingskracht uitoefent. Op minder dan een week was de cursus volzet.

Op 8 oktober 2019 vond er een feestelijk slotmoment plaats voor de 55 cursisten in Kasteel Le Paige in Herentals. Zij blikten terug op het traject en op hun eigen projectwerk. Burgemeester Mien Van Olmen en schepen Stefan Verraedt reikten de diploma’s uit, waarna een receptie de avond afsloot.

+Plus?

Van april tot oktober 2019 kregen de cursisten les, gingen ze op excursies en konden ze zelf actief aan de slag rond één gekozen thema dat aansloot op de cursus. Zo genereerden zij zelf ook nieuwe verdiepende kennis voor de regio. Hoofddocent was Jos Gysels, gebiedsexpert en bestuurder bij Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. Verschillende cursisten werken na de cursus verder mee aan een landschapsstudie die momenteel in opmaak is. Anderen stromen door naar een groep landschapsgidsen voor de streek.

Meer weten

Meer info over de cursus? Of plan je een bezoek aan de Kempense Heuvelrug? Surf dan verder naar:

www.rlkgn.be
www.kempenskarakter.be
www.kempenseheuvelrug.be

Enkele sfeerbeelden van het slotmoment. ©Jessie Van den Kieboom

De Kempische Heuvelrug in het land van Nete en Aa: een tweede landschaps-biografie

De cursus is nauw verbonden aan de opmaak van een landschapsbiografie voor de Kempense Heuvelrug. In deze landschapsstudie, die Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete momenteel laat maken, wordt de informatie over het rijke materieel en immaterieel verleden van de Kempense Heuvelrug samengebracht.

In een eerste fase werd in 2015 voor het eerst in Vlaanderen een landschapsbiografie opgemaakt voor de heuvelrug in Kasterlee. Deze methodiek, reeds veelvuldig gebruikt in Nederland en nu ook stilaan in Vlaanderen, zet op een wetenschappelijke maar laagdrempelige en beeldende manier de kwaliteiten van een landschap om in een toekomstbeeld met een verhaal.

Gezien de lange traditie in landschapstoerisme die Kasterlee typeert, lag de finaliteit op de uitbouw van een duurzaam toerisme. Het succes en daarmee ook de oververzadiging van de gekende Kabouterberg was de aanleiding voor het project.

Om een gebiedseigen toerisme te versterken in afstemming met de draagkracht van het landschap werd de toeristische visie de ‘Slapende Reus’ uitgewerkt. Intussen werkt het partnerschap aan de uitvoering van de Slapende Reus, een metafoor voor de uitgestrekte duin die Kempense Heuvelrug tussen Nete en Aa is.

De heuvelrug stopt niet in Kasterlee, maar de geologische basis van deze reus rekt zich uit tot Herentals met zelfs uitlopers tot in Grobbendonk. In het project Kempense Heuvelrug +Plus werkt het regionaal landschap in een tweede fase door met een landschapsstudie voor de hele Kempense Heuvelrug. Het doel van de opdracht is het in kaart brengen van de landschaps-, natuur- en erfgoedkwaliteiten van het landschap als inspiratiebron voor de visievorming voor toekomstige ontwikkelingen.

Dat moet tegen het najaar van 2020 leiden tot een landschaps- en inrichtingsvisie voor het projectgebied met naast de landschappelijke, ecologische en erfgoedaspecten ook aandacht voor recreatieve beleving op maat van de verschillende doelgroepen.

De cursisten dragen met hun projectwerken bij aan de input voor deze studie en doen alvast een waardevolle voorzet naar het uitwerken van nieuwe wandelingen of educatieve projecten zoals o.a. voor de jeugdgroepen op De Brink in Herentals.

2019-11-28T09:02:57+01:00