Lierse Ommegang

Lierse Ommegang

De Lierse Ommegang vindt om de 25 jaar plaats. De oorspronkelijke Ommegang kwam er in 1377 ter gelegenheid van de erkenning van de relieken van Sint-Gummarus.

Hoogtepunt van Sint-Gummarusfeesten

Sinds de negentiende eeuw viert Lier om de 25 jaar de Sint-Gummarusfeesten. Het jaar 2015 was zo’n feestjaar.

De Sint-Gummarusfeesten hebben als orgelpunt de Lierse Ommegang met de historische reuzentrein bestaande uit oude Lierse reuzen vergezeld door de fabeldieren de Kameel (1513), de Olifant (1466) en het Ros Beiaard (1417). Verder zijn er de praalwagens de Leeuw met maagdenberg (1513), de Hellewagen (1475) en het Schip van ’s Lands Welvaren (1840) en een twintigtal looppaardjes (1513).

Historische recreatie

Maar waar vroeger de stoet traditioneel religieus was, ligt het accent nu vooral op de historische recreatie met meer dan 1000 fraai uitgedoste figuranten, sterke reuzendragers, paarden, schaapsherders met elk hun kudde schapen, muziekgezelschappen, schuttersgilden, een praalwagen met de wonderen van de stadspatroon Sint-Gummarus.

Terug naar de middeleeuwen

Tijdens de Ommegang wordt de stad ondergedompeld in het middeleeuws decor ten tijde van Filips de Schone en Johanna van Castilië, de ouders van Keizer Karel. Zij trouwden op 20 oktober 1496 in de Sint-Gummaruskerk.

Meer info


2020-08-03T14:58:31+02:00