’t Convent in Herentals in erfpacht

Komt er binnenkort een café, een winkel of een kunstatelier in het vroegere Convent op het Begijnhof?

De stad geeft opnieuw een woning op het Begijnhof in erfpacht. Het gaat om de woning met huisnummer 17, waar vroeger dienstencentrum ’t Convent en Kempens Karakter gevestigd waren. Het pand kan als woning dienen, maar er zijn ook andere functies mogelijk. Stad Herentals suggereert een horecazaak, een kleine winkel, een tentoonstellingsruimte, een kunstatelier, een fotostudio, … 

't Convent Begijnhof Herentals

Openbare zitting

De erfpacht wordt tijdens een openbare zitting toegewezen aan de hoogste bieder. De zitting vindt plaats op maandag 16 november 2020 om 18 uur in de raadzaal van het administratief centrum (Augustijnenlaan 30).

Interesse?

Op www.herentals.be/begijnhof17 vind je meer informatie over de woning en de voorwaarden van de erfpacht.

Je kan de woning bezichtigen op weekdagen tussen 9 en 16 uur. Daarvoor maakt je een afspraak met de dienst patrimonium (tel. 014-28 50 50, [email protected]).

2020-06-30T17:51:03+02:00