Repertorium van processies in Vlaanderen en Brussel online

Sinds kort kan je in de online ODIS-databank het repertorium van processies in Vlaanderen en Brussel raadplegen. Er zijn momenteel 380 verschillende processies in de databank geregistreerd. In de toekomst zal het repertorium nog verder uitgebouwd worden tot een duizendtal processies.

Het in kaart brengen van het processie-erfgoed kadert binnen Op handen gedragen‘. Dit project is een samenwerking tussen CRKC-PARCUM, KADOC-KU Leuven en HISTORIES, voorheen LECA. Sinds 2013 zetten ze¬† in op het lokaal bewaarde erfgoed van processies. Ze ondersteunen en adviseren processiecomit√©s en geven zo de processiecultuur in Vlaanderen alle kansen voor de toekomst.

Bovendien brengen zeprocessiecomit√©s met elkaar in contact om kennis en ervaringen uit te wisselen, zoals op de contactdag op 12 oktober in Brugge. Ruim 70 vrijwilligers volgden er workshops rond de thema’s vrijwilligerswerking, financiering en participatie.

Kroningsfeesten Tongeren

2019-11-22T16:51:32+01:00