Nieuwe publicatie Grenzen en limieten van Olen

Een Werkgroep van geïnteresseerde vrijwilligers , leden van de Olense Heemkring “De Linde” en anderen , wilt een uitgave voorbereiden omtrent “de grenzen en limieten” van de Heerlijkheid en de gemeente Olen doorheen de eeuwen. Hierbij zullen uiteraard de oudst mogelijke bronnen en kaarten geraadpleegd worden.

Het zou hen ten zeerste interesseren of andere archieven of heemkringen documenten en kaarten heeft, met de beschrijving van de grenzen van hun gemeente, rakende die van Olen. Zo kan deze uitgave een volledig beeld geven van de binnen- en buitengrenzen van het grondgebied van Olen. Hierbij zouden ze graag jullie medewerking aan deze uitgave vragen, zodat het een gezamenlijke uitgave kan worden met verschillende kringen.

Louis Mertens
Archivaris heemkring “De Linde” Olen
Tel. 0472 316118
[email protected]

2018-10-25T15:01:24+00:00