Nieuw! Premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

Vanaf 1 november 2019 treedt de premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem in werking. Deze premie ondersteunt occasionele bouwheren in de kosten die zij maken voor verplicht archeologisch vooronderzoek. De premie bedraagt 80% van de forfaitair bepaalde kostprijs. De erkende archeoloog die het vooronderzoek uitvoerde, kan de bouwheer de juiste cijfers bezorgen en helpen om het aanvraagformulier in te vullen. Voor meer informatie raadpleeg deze pagina van het agentschap Onroerend Erfgoed of contacteer hen op [email protected] of 02 553 16 50.

2019-11-05T10:26:43+01:00