Kempenatlas

De voorbije eeuwen duidden cartografen de Kempen systematisch aan als een onbestemde leegte of een niemandsland. Pas in het begin van de 19de eeuw kwam daar verandering in. De Kempen werden gekoloniseerd. Er was overvloedig ruimte beschikbaar voor zware industrie, grote infrastructuurwerken en gedurfde experimenten. De Kempen waren een laboratorium waar vernieuwende inzichten in landbouw, armenzorg of mobiliteit voor het eerst werden uitgetest. Die bijzondere geschiedenis heeft de Kempen gemaakt tot wat ze vandaag zijn. Ook in de toekomst kunnen de Kempen een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van klimaat en welzijn, energie en wonen, natuur en recreatie.

De Kempenatlas brengt de Antwerpse Kempen voor het eerst grondig in kaart. Twaalf thematische kaarten geven een inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling en de toekomstmogelijkheden van de regio. Meer dan tweehonderd foto’s van archetypische plekken tonen de Kempen in al hun facetten. De Kempenatlas is hét referentiewerk en een inspiratiebron voor iedereen die mee de schouders wil zetten onder een duurzame toekomst voor de regio.

Meer info over het project www.warande.be/informatie/KEMPENATLAS/

prijs: 40 euro
verzendkosten België: 10 euro
verzenden buiten België: Verzendingen buiten België zijn helaas niet mogelijk. Wij verwijzen u naar uw plaatselijke boekhandel.
formaat: 27 × 37 cm
pagina’s: 240
isbn: 9789491789168
nur: 648
uitgever: Public Space

beschikbaar vanaf 15 september aan de ticketbalie van de Warande

Van zaterdag 16 september tot en met zondag 19 november kan u de tentoonstelling Kempenatlas. Het geheugen en de toekomst van een regio bezoeken. Deze tentoonstelling-als-atlas doet meer dan je de weg wijzen in de regio. De ruimtelijke uitdagingen spreken ook de verbeelding aan. In het ‘kaartenmakersatelier’ kan je jouw visie kwijt. Verder verdwaal je in de kaarten en laat je je verrassen door de verhalen over 20 bijzondere plekken in de Kempen.

De KEMPENATLAS is een boek en tentoonstelling op initiatief van AR-TUR in samenwerking met de Warande, Universiteit Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, uitgeverij Public Space, de cartografen van MUST, auteur Leen Huet en meer dan dertig lokale en academische experten. Verder wordt het project ondersteund door de Vlaamse Overheid, Provincie Antwerpen, Erfgoedcel Noorderkempen en Erfgoedcel k.ERF.
2017-09-18T11:41:09+00:00