Kasteeldomein en stadsvesten in Herentals als case voor Europees project

Europees project herovert vestingsteden Herentals, Mechelen, Lier, Dendermonde, Zandvliet en Lillo

Gisteren verzamelden belanghebbenden en partners vanuit heel Europa in Herentals. Zij bogen zich over de vraag wat kasteeldomein Le Paige en de oude stadsvesten kunnen bijdragen om Herentals te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst zoals klimaatverandering, mobiliteitsdruk, bevolkingsgroei …

Het studiebezoek, begeleid door de Antwerpse Regionale Landschappen, kadert in het Interreg Europe project ‘Herover de vestingsteden’ dat erfgoed nieuw leven wil inblazen.

Het gezelschap bracht dinsdag al een bezoek aan de forten van Zandvliet en Lillo, na Herentals komen ook Mechelen, Lier en Dendermonde aan bod. Gedeputeerde voor erfgoed Luk Lemmens, licht het project toe:

“Historische stadsranden staan onder grote druk en worden vergeten of ze verdwijnen. Terwijl ze net een belangrijke historische waarde hebben en heel wat kunnen betekenen op vlak van recreatie, mobiliteit, ruimte en zelfs de watervoorziening van een stad. Dit project wil deze ‘vergeten’ vesten nieuw leven inblazen en ervoor zorgen dat ze een actieve rol spelen om steden te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst.”

Ook in Herentals zien ze al langer het belang en de mogelijkheden van de oude stadswal. Burgemeester Mien Van Olmen verklaart:

“De rol die grote en kleine steden hebben, namelijk anticiperen op de verwachte bevolkingsgroei, gaat gepaard met een niet te onderschatten druk op de beperkte beschikbare ruimte. Hoe kunnen we groeien én onze attractiviteit behouden of zelfs verhogen? We zien een enorme potentie in de structuur van de oude stadswal, in het bijzonder in functie van de klimaat- en mobiliteitsuitdagingen die op ons afkomen. De laatste tijd bieden er zich heel wat projecten aan binnen de invloedsfeer van deze historische structuur. Een algemene visie dringt zich op, willen we binnen deze projecten op een juiste wijze omgaan met de oude stadswal. We hebben dus veel vragen en hopen heel wat antwoorden te vinden binnen dit Europees traject.”

Enkele van deze vragen kwamen tijdens het studiebezoek aan Herentals aan bod: Hoe kunnen we de inwoners van Herentals opnieuw laten genieten van de vesten rond de stad? Welke rol kunnen de vesten spelen in het opvangen van regenwater en het bufferen van water bij hevige regenval? Hoe kunnen we de vesten aantrekkelijker maken voor toeristen? Welke rol kunnen de vesten en het kasteeldomein spelen in de zomer, wanneer het te warm is in de stad? Het project wil een kader bieden voor al deze vragen en thema’s, door een plan uit te werken dat de oude vesten centraal stelt.

De Europese delegatie sluit het openingsweekend feestelijk af
in Kasteel Le Paige.

Copyright: provincie Antwerpen

Herentals als kick-off voor Europees project

“Herentals is een mooi uitgangspunt voor dit project. We werkten hier samen met de stad al enkele toekomstgerichte projecten uit rond de vesten en het kasteeldomein”

vertelt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Milieu, Natuur en de Antwerpse Regionale Landschappen. “Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, architect Herman Adriaensens en Kempens Karakter stelden in opdracht van de stad een beheerplan op. Het kasteeldomein Le Paige en de vesten maken we opnieuw toegankelijk en beleefbaar.

Zo zorgen we er mee voor dat de inwoners van Herentals opnieuw kunnen genieten van dit erfgoedpareltje. Ook op het vlak van ruimte zoeken we mee naar oplossingen. We bekijken samen met de stad en de inwoners de mogelijkheden voor een duurzame stadsontwikkeling in het gebied aan de Olympiadelaan. De integratie van een groene zone aan de vesten en ruimte voor waterbuffering is voorzien. Hier zorgt de vallei van de Kleine Nete voor een belangrijke rol in de groenblauwe dooradering van Herentals.

Dit is één van de hefboomprojecten van het gebiedsprogramma Kleine Nete onder coördinatie van Antwerps gouverneur Cathy Berx. Ten slotte past ook de fietsostrade F105 Herentals – Leopoldsburg in dit plaatje. Wanneer ze afgewerkt is, telt ze 36 kilometer en fiets je zo dwars door de Kempen”

Het Interreg Europe project ‘Recapture the Fortress Cities’ loopt nog tot 31 juli 2023 en omvat partners uit zeven landen; Tsjechië (leadpartner), Duitsland, Slowakije, Spanje, Roemenië, Griekenland en België.

2020-04-17T10:22:10+02:00