Boek ‘Lier als (nooit) tevoren’: Lier voor, tijdens en na de oorlog.

Lier als (nooit) tevoren: coverafbeelding

Het Liers Genootschap voor Geschiedenis wil – in het kader van de 100ste verjaardag van de start van de wederopbouw van Lier na de Eerste Wereldoorlog – een bijdrage leveren door de uitgave van de publicatie ‘Lier als (nooit) tevoren. Hoe de Groote Oorlog de stad hertekende’. Het boek is opgesteld als een drieluik: Lier voor, tijdens en na de Groote Oorlog. De publicatie kwam bovendien tot stand met steun van Erfgoedcel Kempens Karakter.

Een eerste bijdrage Roode daken en witte gevelen over het vooroorlogse stadsbeeld van Lier komt uit de pen van Marc Mees“Reeds voor de Groote Oorlog, meer bepaald in de 19de eeuw, veranderde het uitzicht van Lier grondig. Hele straten kregen stilaan een ogenschijnlijk uniform, maar toch zeer gevarieerd wit aanzien.”

De tweede bijdrage De verwoesting van Lier van André Van den Broeck begint op 29 september 1914 en eindigt op 6 oktober wanneer Lier in Duitse handen valt. “De dagenlange bombardementen en gevechten hadden Lier onherkenbaar gemaakt. Een spoor van vernieling was door de stad getrokken. Zes dagen lang werd de stad door Duitsers en plunderaars geplunderd.Bij het uitbreken van de oorlog telde Lier 5513 woningen. Hiervan werden er 762 volledig vernield en 1400 onbewoonbaar.”

De wederopbouw, gedeeltelijk reeds begonnen tijdens de oorlog, maar vooral daarna, is ontrafeld door Greet Vervloet en Hugo De Bot en is het onderwerp van het derde luik. Onderwerpen zoals de Rechtbank voor Oorlogsschade, de wederopbouw tijdens de oorlog, het ‘Stijlendebat’, de nieuwe rooilijnen, de inbreng van de in 1921 gestichte Maatschappij voor Goedkope Woningen en de concentratie van verwoeste panden bij ‘rijke families’, worden toegelicht. De meest waardevolle bijdrage in dit derde luik vormen de ruim honderdvijftig geveltekeningen en -plannen van de ‘wederopbouw’ architecten. Sommige zijn meer aquarellen dan technische tekeningen. Ze worden geconfronteerd met de vooroorlogse toestand, het verwoeste pand tijdens de Groote Oorlog en de hedendaagse situatie.

Details:

– 256 pagina’s
– Formaat: 210 x 297 mm
– Volledig in kleur
– Rijkelijk geïllustreerd, onder meer met ruim 150 geveltekeningen en -plannen
– Verschijningsdatum: eind november 2019
– Wettelijk depot: D/2019/4887/1

Prijs bij voorinschrijving (tot en met 29 nov 2019): 35 euro
Vanaf 1 dec 2019: 45 euro

Hoe bestel ik het boek?

Het boek kan besteld worden tijdens de voorintekeningsperiode door storting van 35 euro (eventueel verhoogd met de verzendingskosten) op bankrekening BE24 1325 4453 8338 (BIC BNAGBEBB) op naam van het Liers Genootschap voor Geschiedenis met de vermelding ‘boek wederopbouw’, plus telefoon en e-mailadres.

Moet het boek verzonden worden (via Bpost) dan wordt een verzendingskost van 10 euro (binnenland) of van 20 euro (buitenland) aangerekend.

Waar haal ik het boek op?

Op zaterdag 7 december 2019 dienen de bij voorintekening bestelde boeken tussen 14u en 17u opgehaald te worden in de herberg Sint-Gummarus (Felix Timmermansplein, naast de Grote Markt tegenover de Vismarkt in Lier).

2019-11-22T16:43:29+01:00