Vraag een subsidie voor jouw vrijwilligersproject!

Stel jouw nieuw vrijwilligersproject voor en maak kans op een subsidie

Stichting Monumentenstrijd lanceert een nieuwe oproep: “vrijwilligers voor onroerend erfgoed”. De stichting wil vrijwilligersprojecten rond onroerend en varend erfgoed een financieel duwtje in de rug te geven én het belang van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector onderstrepen.

Welke vrijwilligersprojecten kunnen deelnemen?

Het kan gaan over zowel een vrijwilligerswerking die betrokken is bij het beheer, de ontsluiting of het herstel van één of meerdere erfgoedsites, als over een project dat veel breder gaat. Voorbeelden zijn het samenbrengen van verschillende vrijwilligersorganisaties, het uitbouwen van een ondersteunende website, de opbouw van een tool die vrijwilligers helpt bij het ontsluiten van erfgoed …

Uitgangspunten

  • De focus van het vrijwilligersproject ligt op onroerend en varend erfgoed.
  • Enkel private rechtspersonen kunnen deelnemen aan deze oproep: vzw’s, stichtingen, bedrijven, feitelijke verenigingen … Dat impliceert dat kerkfabrieken, overheidsdiensten, gemeenten, IOED’s, Regionale Landschappen … geen project kunnen voorstellen.
  • De projecten moeten een duidelijk begin- en eindpunt hebben. Ze mogen pas starten na de toekenning van de subsidie in oktober 2019 en moeten uitgevoerd zijn voor 30 september 2020.
  • Deelname aan Open Monumentendag  2020 en aan andere publieksevenementen is een pluspunt!
  • De subsidie bedraagt maximaal €8.000 per project.
  • Regulier onderhoud of werken door aannemers mogen niet met deze subsidie gefinancierd worden.

Een projectvoorstel indienen

Lees eerst het volledige subsidiereglement. Interesse om deel te nemen? Vul dan het digitale aanvraagformulier in. Het is mogelijk om dit formulier in verschillende stappen in te vullen. Je browser onthoudt je antwoorden. Dien het ingevulde formulier vóór 15 september 2019 in.

Een jury zal de ingediende projecten beoordelen. In oktober of november 2019 brengt Stichting Monumentenstrijd de projecten op de hoogte van de beslissing.

Heb je na het lezen van het reglement toch nog vragen, neem dan contact op.

2019-07-01T14:16:09+00:00