Sint-Gummarusprocessie is officieel Vlaams Erfgoed!

Sinds 25 juni 2019 staat de Lierse Sint-Gummarusprocessie op de lijst van Vlaams cultureel erfgoed!

De Lierenaars vieren elk jaar de stadspatroon Sint-Gummarus. De Sint-Gummarusbedevaart bereikt zijn hoogtepunt op de bedevaartdag, met een bedevaartmis en de processie door de straten van Lier. In de processie stappen heel wat groepen op, zoals verenigingen en gilden uit Lier en daarbuiten. Daarnaast stappen verschillende muziekkorpsen op en worden vlaggen, vaandels en processietoortsen meegedragen. Al deze groepen vormen als het ware de voorhoede en omkadering van de kern van de processie: het 17de eeuwse zilveren reliekschrijn van Sint-Gummarus, de ‘Sint-Gummaruskas’. (…)
-Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/nieuws/de-vlaamse-inventaris-is-aangevuld

Wil je meer weten over de processie of over de heilige Gummarus? Dan kan je altijd terecht op de website van Toerisme Lier.

2020-03-06T13:40:38+01:00