Wat doen we? 2020-06-19T14:36:41+02:00

IOED Land van Nete en Aa

Sinds januari 2018 is er binnen Kempens Karakter ook een deelwerking rond onroerend erfgoed. De IOED Land van Nete en Aa is specifiek gericht op archeologische sites, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

Deze Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst draagt zorg voor het onroerend erfgoed van de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar. De IOED wil de historische sites, monumenten en landschappen beter in beeld te brengen. Hiervoor werkt de dienst nauw samen met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.

Je kan bij ons terecht voor advies, begeleiding en vorming. Samen willen we het draagvlak voor onroerend erfgoed vergroten door onder meer aan sensibilisering en publiekswerking te werken. We starten publieksprojecten op en ondersteunen of communiceren bestaande evenementen. Denk maar aan Open Monumentendag of Nacht van het Kempens Erfgoed.

Daarnaast neemt de IOED een adviserende en ondersteunende rol op voor de gemeenten, het middenveld en haar inwoners. Heb je vragen over onroerend erfgoed? Of wil je graag een project rond dit erfgoed organiseren? Klop dan gerust aan bij de IOED voor informatie of advies.

Contact

Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Contacteer dan gerust een van onze medewerkers of stuur een mailtje naar [email protected]

Wat is onroerend erfgoed?

Met onroerend erfgoed bedoelen we het geheel van bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

Dit is erfgoed dat wel tastbaar is, maar niet verplaatst kan worden.

Meer info over onroerend erfgoed in Vlaanderen lees je op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Interessante projecten