Nieuwe maatregelen COVID-19: alles op een rijtje

Laatste update: 14 augustus 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft nieuwe maatregelen getroffen in de bestrijding tegen het coronavirus. Wij zetten hieronder alles op een rijtje.

 1. Algemene maatregelen
 2. Maatregelen voor Provincie Antwerpen
 3. Basisprotocol cultuur: een veilige heropstart van evenementen
 4. Overzicht maatregelen per gemeente

Ter aanvulling op dit overzicht, raden we iedereen aan om telkens de website van een organisatie of gemeente te checken voor je een verplaatsing maakt of aan een evenement deelneemt.

1. Algemene maatregelen

Om jezelf en anderen te beschermen, leeft je deze richtlijnen strikt na. 

 • Volg de hygiënische maatregelen. Was je handen met water en zeep en geef geen hand of kus bij een begroeting.
 • Hou 1,5m afstand van elkaar. Deze regel geldt niet voor personen in jouw huishouden, je bubbel en kinderen jonger dan 12 jaar onderling.
 • Beperk je sociale contacten tot 5 dezelfde personen per gezin, met wie je de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet moet respecteren. Deze groep moet tot 17 augustus dezelfde zijn. 
 • Kom buiten met een groep van max. 10 personen. Hou altijd 1,5 meter afstand.
 • Spreek af met andere in openlucht of in een goed geventileerde ruimte.
 • Winkelen dien je alleen te doen. Dit geldt niet voor minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben. Ga enkel naar de winkel als dat nodig is en beperk je bezoek tot maximaal 30 minuten.
 • Geef je contactgegevens als dit gevraagd wordt tijdens een bezoek aan horeca of een andere openbare plek.
 • Voel je je ziek? Bel de dokter en blijf thuis.

2. Maatregelen voor de provincie Antwerpen

Vanaf donderdag 30 juli gelden de volgende nieuwe maatregelen voor de hele provincie Antwerpen. 

 • Er geldt een avondklok, waarbij je van 1u30 tot 5u thuis moet zijn. Dit geldt niet voor  noodzakelijke verplaatsingen (werk, ziekenhuis, …). 
 • Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar.
  • in publiek toegankelijke gebouwen, openbaar vervoer en winkels
  • op plaatsen waar je geen 1,5 m afstand kan houden
 • Zorg dat je altijd een mondmasker bij hebt.
 • Je hoeft geen mondmasker te dragen als je intensief sport in een daartoe bestemde sportinfrastructuur, of op plaatsen en momenten waar het risico op overdracht van het virus zeer klein is.
 • Individuele contactsporten zijn verboden. Ploegsporten mogen alleen voor jongeren tot en met 18 jaar.
 • Telewerk is verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is. 
 • In de horeca moet een veiligheidsafstand van 1,5 meter zijn tussen groepen. Eén groep bestaat uit leden van je gezin of een groep van maximaal vier personen uit jouw bubbel (inclusief jezelf). Tijdens het eten en drinken hoef je geen mondmasker te dragen, als je rondloopt in de zaak (om naar het toilet te gaan) wel.
 • Winkel alleen en max 30 minuten. Voor markten gelden dezelfde regels.

Lees meer op www.antwerpen.be/corona.

3. Basisprotocol cultuur: naar een veilige heropstart van evenementen

Het basisprotocol cultuur, dat een veilige heropstart kadert,werd geactualiseerd. Op 27 juli nam de Veiligheidsraad een aantal extra maatregelen naar aanleiding van het stijgend aantal coronabesmettingen. Deze maatregelen gelden sinds 29 juli.

Dit protocol is opgesteld naar aanleiding van de Nationale veiligheidsraad op 27 juli en zal regelmatig wijzigen naargelang de aanpak van de crisis.

Basisregels

 • Blijf thuis als je denkt ziek te zijn
 • Pas algemene hygiënemaatregelen toe (ontsmetten van handen en infrastructuur)
 • Houd 1,5 meter afstand*
 • Draag altijd een mondmasker!**
 • Doe je activiteit vooral in open lucht. Als het niet anders kan, dan verlucht je de ruimte zo veel mogelijk.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen uit de risicogroepen (ouderen, mensen met ademhalingsproblemen).
 • Beperk je contacten: de grootte van een groep blijft beperkt tot 50 personen (inclusief begeleider)
 • Het aantal personen op evenementen wordt ingeperkt naar 100 mensen indoor en 200 mensen outdoor. Mondmaskers zijn verplicht op evenementen.

*Niet verplicht voor -12 jarigen. Begeleiders en +12 jarigen houden wel afstand.

**Je mag het masker afzetten voor het spelen van een instrument of om iets te eten/drinken. Beschermingswanden zijn enkel verplicht als er geen mondmaskers kunnen gedragen worden.

Wie mag nog niet meedoen?

In functie van de veiligheid van betrokken vrijwilligers (begeleiding groep, ondersteuning achter de schermen…) zijn volgende personen (tijdelijk) beter niet betrokken bij culturele evenementen:

 • risicogroepen (senioren 65+ en personen met onderliggende medische aandoening) *
 • personen die de laatste 7 dagen zelf ziekteklachten hebben gehad of bij wie in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen zijn vastgesteld.

*Raadpleeg dit  charter  voor senioren, als leidraad voor ouderen en organisaties met ouderen.

Welke activiteiten mogen (niet)?

Een aantal specifieke maatregelen met betrekking tot zang, blaasinstrumenten en nauw fysiek contact vind je hier terug.

Evenementen tot en met 100 personen (binnen) en 200 personen (buiten)* mogen, op voorwaarde dat

 • de algemene richtlijnen worden gevolgd (hygiëne, afstand, …);
 • de relevante protocollen (cultuur, evenementen, …) worden gevolgd;
 • het event volgens de CERM-tool groen licht krijgt.

Organisatorische maatregelen

Voor een activiteit wordt opgestart dien je:

 • een risicoanalyse uit te werken;
 • een draaiboek op te stellen met veiligheidsmaatregelen;
 • een corona-aanspreekpunt aan te stellen;
 • te werken met inschrijving en registratie.

Communicatie

Het is belangrijk om alle betrokkenen (deelnemers, begeleiding, …) duidelijk te informeren over:

 • deelnamevoorwaarden (wie wel/niet, inschrijven, groepsindeling, …);
 • algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen, zowel voor als tijdens de activiteit;
 • concrete afspraken over wat als je ziek wordt na de activiteit.

Lokale besturen, subsectoren en organisaties

Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

Daarnaast hebben lokale besturen hier een grote autonomie in het al dan niet toelaten of opleggen van voorwaarden. Controleer dus ook bij jouw gemeente of stad wat er wel of niet kan.

Informatie van de overheid

4. Overzicht maatregelen per gemeente

Bekijk hier per gemeente welke maatregelen er gelden.

Dit overzicht is afkomstig van de Sectorgids Professionele Kunsten en wordt regelmatig geüpdatet.

2020-08-25T09:58:39+02:00