Nieuwe maatregelen covid-19: alles op een rijtje

De Nationale Veiligheidsraad heeft maandag 27 juli nieuwe maatregelen getroffen in de bestrijding tegen het coronavirus. Wij zetten hieronder alles op een rijtje.

 1. Algemene maatregelen
 2. Maatregelen voor Provincie Antwerpen
 3. Basisprotocol cultuur: een veilige heropstart van evenementen

Ter aanvulling op dit overzicht, raden we iedereen aan om telkens de website van een organisatie of gemeente te checken voor je een verplaatsing maakt of aan een evenement deelneemt.

1. Algemene maatregelen

Om jezelf en anderen te beschermen, leeft je deze richtlijnen strikt na. 

 • Volg de hygiënische maatregelen. Was je handen en geef geen hand of kus bij een begroeting.
 • Doe je activiteit vooral in open lucht. Als het niet anders kan, dan verlucht je de ruimte zo veel mogelijk.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen uit de risicogroepen (ouderen, mensen met ademhalingsproblemen).
 • Hou 1,5m afstand van elkaar. Deze regel geldt niet voor personen in jouw huishouden, je bubbel en kinderen jonger dan 12 jaar onderling.
 • Je eigen gezin mag in totaal met 5 personen per week contact hebben, waarbij je de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet moet respecteren. Deze groep moet de volgende vier weken altijd dezelfde zijn. 
 • Daarnaast mag je nog in een groep van maximaal 10 personen afspreken. Bij deze afspraken moet je de veiligheidsafstand van 1,5 meter respecteren.
 • Het aantal personen op evenementen wordt ingeperkt naar 100 mensen indoor en 200 mensen outdoor. Mondmaskers zijn verplicht op evenementen.
 • Winkelen dien je alleen te doen. Dit geldt niet voor minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben. Ga enkel naar de winkel als dat nodig is en beperk je bezoek tot maximaal 30 minuten.
 • Je dient contactgegevens achter te laten bij een bezoek aan horeca, wellnesscentra en bij sportlessen.

2. Maatregelen voor de provincie Antwerpen

Vanaf donderdag 30 juli gelden de volgende nieuwe maatregelen voor de hele provincie Antwerpen. 

 • Er geldt een avondklok, waarbij je van 23.30 tot 6 uur thuis moet zijn. Dit geldt niet voor  noodzakelijke verplaatsingen (werk, ziekenhuis, …). 
 • Cafés en restaurants sluiten om 23 uur.
 • Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op het publiek domein en publiek toegankelijke locaties (ook private clubs) in de provincie Antwerpen. Je draagt dus een mondmasker zodra je de woning verlaat. Dat geldt in een drukke winkelstraat, tijdens een wandeling of in de winkel.
 • Je hoeft geen mondmasker te dragen als je intensief sport in een daartoe bestemde sportinfrastructuur, of op plaatsen en momenten waar het risico op overdracht van het virus zeer klein is.
 • Individuele contactsporten zijn verboden. Ploegsporten mogen alleen voor jongeren tot en met 18 jaar.
 • Telewerk is verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is. 
 • In de horeca moet een veiligheidsafstand van 1,5 meter zijn tussen groepen. Eén groep bestaat uit leden van je gezin of een groep van maximaal vier personen uit jouw bubbel (inclusief jezelf). Tijdens het eten en drinken hoef je geen mondmasker te dragen, als je rondloopt in de zaak (om naar het toilet te gaan) wel.
 • Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels. Kom alleen en beperk je bezoek tot 30 minuten.

3. Basisprotocol cultuur: naar een veilige heropstart van evenementen

Het basisprotocol cultuur, dat een veilige heropstart kadert,werd geactualiseerd. Op 27 juli nam de Veiligheidsraad een aantal extra maatregelen naar aanleiding van het stijgend aantal coronabesmettingen. Deze maatregelen gelden sinds 29 juli.

Dit protocol is opgesteld naar aanleiding van de Nationale veiligheidsraad op 27 juli en zal regelmatig wijzigen naargelang de aanpak van de crisis.

Basisregels

 • Blijf thuis als je denkt ziek te zijn
 • Pas algemene hygiënemaatregelen toe (ontsmetten van handen en infrastructuur)
 • Houd 1,5 meter afstand*
 • Draag altijd een mondmasker!**
 • Activiteiten vinden bij voorkeur buiten of goed geventileerde plekken plaats
 • Beperk je contacten: de grootte van een groep blijft beperkt tot 50 personen (inclusief begeleider)

*Niet verplicht voor -12 jarigen. Begeleiders en +12 jarigen houden wel afstand.

**Je mag het masker afzetten voor het spelen van een instrument of om iets te eten/drinken. Beschermingswanden zijn enkel verplicht als er geen mondmaskers kunnen gedragen worden.

Wie mag nog niet meedoen?

In functie van de veiligheid van betrokken vrijwilligers (begeleiding groep, ondersteuning achter de schermen…) zijn volgende personen (tijdelijk) beter niet betrokken bij culturele evenementen:

 • risicogroepen (senioren 65+ en personen met onderliggende medische aandoening) *
 • personen die de laatste 7 dagen zelf ziekteklachten hebben gehad of bij wie in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen zijn vastgesteld.

*Raadpleeg dit  charter  voor senioren, als leidraad voor ouderen en organisaties met ouderen.

Welke activiteiten mogen (niet)?

Een aantal specifieke maatregelen met betrekking tot zang, blaasinstrumenten en nauw fysiek contact vind je hier terug.

Evenementen tot en met 100 personen (binnen) en 200 personen (buiten)* mogen, op voorwaarde dat

 • de algemene richtlijnen worden gevolgd (hygiëne, afstand, …);
 • de relevante protocollen (cultuur, evenementen, …) worden gevolgd;
 • het event volgens de CERM-tool groen licht krijgt.

Organisatorische maatregelen

Voor een activiteit wordt opgestart dien je:

 • een risicoanalyse uit te werken;
 • een draaiboek op te stellen met veiligheidsmaatregelen;
 • een corona-aanspreekpunt aan te stellen;
 • te werken met inschrijving en registratie.

Communicatie

Het is belangrijk om alle betrokkenen (deelnemers, begeleiding, …) duidelijk te informeren over:

 • deelnamevoorwaarden (wie wel/niet, inschrijven, groepsindeling, …);
 • algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen, zowel voor als tijdens de activiteit;
 • concrete afspraken over wat als je ziek wordt na de activiteit.

Lokale besturen, subsectoren en organisaties

Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

Daarnaast hebben lokale besturen hier een grote autonomie in het al dan niet toelaten of opleggen van voorwaarden. Controleer dus ook bij jouw gemeente of stad wat er wel of niet kan.

Informatie van de overheid

2020-07-31T10:25:20+02:00