Wegwijs in Erfgoedland | Studiedag

Wegwijs in erfgoedland

Erfgoed is een ruim begrip. Als buitenstaander is het niet altijd makkelijk om hierin je weg te vinden. ‘Erfgoed in de Praktijk’, een samenwerkingsverband tussen CRKC-PARCUM, Histories, Davidsfonds, Herita en FARO organiseert dit najaar in elke provincie een avond waarop experts je doorheen de fascinerende erfgoedwereld loodsen.

Wat leer je op deze studieavond?

Met concrete voorbeelden en op een heel bevattelijke wijze ontdek je hoe je zelf aan de slag kan met het organiseren van erfgoedactiviteiten en waar je de nodige ondersteuning kan vinden.

Waar en wanneer?

Via deze link ontdek je de verschillende locaties en data.

2019-10-11T16:33:56+02:00