Wat doen we? 2019-03-04T15:33:07+00:00

IOED Land van Nete en Aa

Naast de werking rond cultureel erfgoed bestaat er sinds januari 2018 binnen Kempens Karakter de deelwerking rond onroerend erfgoed, die specifiek gericht is op archeologische sites, bouwkundig erfgoed en landschappelijk erfgoed.

De werking neemt de vorm aan van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) die  de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar omvat. Deze IOED, onder de naam Land van Nete en Aa, is tot stand gekomen met de steun van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. Zij wil de zorg voor en de publieke ontsluiting van het onroerend erfgoed van deze zes gemeenten bevorderen.

Ben je actief in een van die gemeenten?Dan kunnen we jou of je organisatie ondersteunen en onze rol als netwerker opnemen.

Je kan bij ons terecht voor advies, begeleiding en vorming. Concreet wil Land van Nete en Aa het draagvlak voor onroerend erfgoed vergroten door onder meer aan sensibilisering en publiekswerking te werken. We starten publieksprojecten op en ondersteunen of communiceren bestaande evenementen mee, zoals Open Monumentendag of Nacht van het Kempens Erfgoed. De bedoeling is om onze sites, monumenten en landschappen beter in beeld te brengen!

Daarnaast neemt de IOED een adviserende en ondersteunende rol op voor de gemeenten, het middenveld en haar inwoners. De dienst beantwoordt vragen, verleent advies over zet projecten op rond onroerend erfgoed. Ten slotte biedt de IOED ondersteuning aan het vrijwilligersnetwerk en de lokale partners binnen het werkingsgebied.

Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Contacteer dan gerust een van onze medewerkers.

Definitie cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed

De erfgoedcel houdt zich bezig met cultureel erfgoed. Binnen het cultureel erfgoed is er een opdeling in roerend cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed.

Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen en theaters …Tot het immaterieel erfgoed behoren minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, processies.

Elk jaar wordt tijdens Erfgoeddag roerend en immaterieel erfgoed in de kijker geplaatst. Elke eerste zondag na de paasvakantie vindt Erfgoeddag plaats.

Monumenten, landschappen, archeologische sites….behoren tot het onroerend erfgoed.