Wat doen we? 2018-01-25T14:36:56+00:00

Land van Nete en Aa

Naast de werking rond cultureel erfgoed bestaat er sinds januari 2018 binnen Kempens Karakter de deelwerking rond onroerend erfgoed, die specifiek gericht is op archeologische sites, bouwkundig erfgoed en landschappelijk erfgoed. De werking neemt de vorm aan van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) die specifiek de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar omvat. Deze IOED, onder de naam Land van Nete en Aa, is tot stand gekomen met de steun van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. Zij wil de zorg voor en de publieke ontsluiting van het onroerend erfgoed van deze zes gemeenten bevorderen.

Concreet wil Land van Nete en Aa het draagvlak voor onroerend erfgoed vergroten door onder meer aan sensibilisering en publiekswerking te werken: nieuwe publieksprojecten en communicatie opstarten of bestaande evenementen ondersteunen, zoals Open Monumentendag of Nacht van het Kempens Erfgoed. De bedoeling is om onze sites, monumenten en landschappen beter in beeld te brengen! Daarnaast zal de IOED ook voor de gemeenten, het middenveld en haar inwoners een adviserende en ondersteunende rol opnemen. Zij zal vragen beantwoorden en advies verlenen over onroerend erfgoed en projecten opzetten. Finaal biedt de deelwerking onroerend erfgoed ondersteuning aan het vrijwilligersnetwerk en de lokale partners binnen het werkingsgebied.

    Ben je actief in een van die gemeenten?

Dan kunnen we jou of je organisatie ondersteunen en nemen onze rol als netwerker op. Je kan bij ons terecht voor advies, begeleiding en vorming.