Wat doen we? 2019-03-04T15:28:42+00:00

Erfgoedcel Kempens Karakter

De erfgoedcel houdt zich bezig met het cultureel erfgoed van de gemeentes Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar .
Ben je actief in een van deze gemeentes? Dan kunnen we jou of je organisatie ondersteunen!
Je kan bij ons terecht voor advies, begeleiding en vorming. Daarnaast bieden we een uitleendienst aan en financiële ondersteuning.
In de regio van Kempens Karakter is het borgen van tradities en ander immaterieel erfgoed steeds een belangrijk aandachtspunt. We dragen mee zorg voor dit cultureel erfgoed: we beheren zelf geen collectie maar zorgen ervoor dat het erfgoed beter bewaard wordt. Dat kan door het erfgoed in kaart te brengen, te digitaliseren of door het conserveren van collecties.

Daarnaast coördineren we (erfgoed)projecten zoals Erfgoeddag en Nacht van het Kempens Erfgoed. Ook het lokale accent is essentieel in de werking, door projecten op maat met de gemeenten uit te werken. We zetten ook in op ‘producten’ met een blijvend karakter: publicaties, lespakketten, vormingsmomenten en ontmoetingsdagen.

Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Contacteer gerust een van onze medewerkers.

Definitie cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed

De erfgoedcel houdt zich bezig met cultureel erfgoed. Binnen het cultureel erfgoed is er een opdeling in roerend cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed.

Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen en theaters …Tot het immaterieel erfgoed behoren minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, processies.

Elk jaar wordt tijdens Erfgoeddag  roerend en immaterieel erfgoed in de kijker geplaatst. Elke eerste zondag na de paasvakantie vindt Erfgoeddag plaats.

Monumenten, landschappen, archeologische sites….behoren tot het onroerend erfgoed.