Communicatief 2017-03-17T15:06:48+00:00

Heb je een of ander evenement in het vooruitzicht?

Wij kunnen je helpen om reclame te maken via onze nieuwsbrief en website. Stuur een kort tekstje (liefst Word) met een foto of afbeelding naar lieve@kempenskarakter.be en we zorgen dat iedereen het weet!

We hebben ook een facebookpagina: www.facebook.be/kempenserfgoed. Heb je nieuws dat je wilt delen? We doen het met plezier.