Lancering Landschapsprijs

De Raad van Europa reikt in het kader van de Europese Landschapsconventie elke twee jaar een Europese Landschapsprijs uit aan een project dat een waardevol landschap beschermt, beheert, ontwikkelt en ontsluit. Dit jaar organiseert ons agentschap de selectieprocedure voor de Belgische laureaat. Inschrijven kan tot en met zondag 15 juli 2018.

De Landschapsprijs is een wedstrijd die elk gewest sinds 2010 beurtelings organiseert. De winnaar wordt voorgesteld als de Belgische kandidaat voor de Landschapsprijs van de Raad van Europa. Het is dus een wedstrijd op nationaal en op internationaal niveau.

Wie kan deelnemen?

Het Agentschap Onroerend Erfgoed is op zoek naar organisaties die zich inzetten voor een landschap op het vlak van bescherming, beheer of inrichting. De wedstrijd staat open voor verenigingen, lokale gemeenschappen of overheden, persoonlijk of in partnership met andere lokale of gewestelijke actoren. Land- of gewestgrensoverschrijdende projecten komen in aanmerking op voorwaarde dat zij onderdeel uitmaken van een gecoördineerd beheer.

Wat voor soort projecten komen in aanmerking?

Projecten die de waarden van een landschap op een duurzame manier verbeteren (duurzame territoriale ontwikkeling), die goede praktijken initiëren (voorbeeldfunctie), die geïnteresseerden aanmoedigen om actief deel te nemen aan het beslissingsproces (publieksparticipatie) en die ervoor zorgen het grote publiek zich bewust wordt van het belang van landschappen (sensibilisering). De projecten moeten voltooid zijn en al minstens drie jaren in gebruik. Initiatieven die het nationaal belang overstijgen, krijgen de voorkeur.

Alle info over deelname enz. kan je nalezen op de website van Agentschap Onroerend Erfgoed.

2018-05-18T14:54:02+00:00